Almar Sehver
PARTNER 
PATENDIVOLINIK,  JURIST

almar@aaa.ee

Eriala:
 kaubamärgid, disainid
autoriõigus, domeeninimed
kohtuvaidlused

Villu Pavelts
PARTNER 
PATENDIVOLINIK

villu@aaa.ee

Eriala:
 kaubamärgid


Tõnu Nelsas
PARTNER
PATENDIVOLINIK
tonu@aaa.ee

Eriala:
 
patendid, kasulikud mudelid
   
Ingrid Matsina
PARTNER
PATENDIVOLINIK, JURIST
ingrid@aaa.ee 

Eriala:
 kaubamärgid, disainid
autoriõigus, domeeninimed, kohtuvaidlused

Mikas Miniotas
PARTNER
PATENDIVOLINIK, JURIST

mikas@aaa.ee

Eriala:
 kaubamärgid, disainid, autoriõigus, tolliasjad, kohtuvaidlused

Jürgen Toome
PARTNER
PATENDIVOLINIK
jyrgen@aaa.ee

Eriala:
 patendid, kasulikud mudelid


   
Elle Mellik
PARTNER
PATENDIVOLINIK

elle@aaa.ee

Eriala: kaubamärgid


Linnar Puusepp
PATENDIVOLINIK, JURIST
linnar@aaa.ee 


Eriala:
 kaubamärgid, disainid,
tolliasjad, autoriõigus, kohtuvaidlused
Martina Böckler-Lorvi
PATENDIVOLINIK
martina@aaa.ee


Eriala: kaubamärgid

   
Piret Niidas
PATENDIVOLINIK
piret@aaa.ee 


Eriala: patendid, kasulikud mudelid
Thea Toomla
PATENDIVOLINIK
thea@aaa.ee


Eriala:
 patendid, kasulikud mudelid
Lembit Mitt
PARTNEREriala:
 EP jõustamised,
patentide jõushoidmine
   
Marius Jakulis Jason
ASUTAJAPARTNER (AAA)

Urmas Kernu
ASUTAJAPARTNER (AAA)

Jaak Ostrat, PhD
ASUTAJAPARTNER (LASVET)

   
 
 
Riina Peinar
PATENDIVOLINIKU ABI
riina@aaa.ee

Eriala: EP jõustamised
Kairi Kask
PATENDIVOLINIKU ABI
kairi@aaa.ee 

Eriala:  EP jõustamised,
patentide jõushoidmine
Maarit Retpap
ASSISTENT
maarit@aaa.ee 
   
 
 
 
Elisa Näpping
BÜROOJUHT-ASSISTENT
(emapuhkusel)
  
Anu Põder
JUHATUSE ASSISTENT
anup@aaa.ee    
Marek Saarmark
PATENDIVOLINIKU ABI
marek@aaa.ee

Eriala:  kaubamärgid